CAN CUETA

Llanars
2019

arquitectes Manel Casellas | Mar Puig de la Bellacasa | Josep Carrera

localització Llanars, Girona

client privat

data 2016-2019

superfície 123m2

fotografia Adrià Goula

Projecte d’un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat en una parcel·la molt petita i estreta amb una sola façana a carrer.

La premissa era fer una rehabilitació i ampliació de l’habitatge amb materials tradicionals i criteris sostenibles, intentant dedicar hores en l’autoconstrucció i amb el mínim cost possible. La idea era recuperar les antigues parets mitgeres de pedra i emfatitzar-les a través de la nova estructura de fusta. Aquest binomi és el que ha acabat definint i donant caràcter al projecte.

La parcel·la estreta permet una estructura de bigues de fusta laminada recolzades a les mitgeres, generant plantes lliures i diàfanes obertes a façana. Això desplaça l’escala, molt lleugera, a la part posterior de l’habitatge, on amb obertures en coberta, afavoreix que la llum reboti per les parets i es filtri fins a planta baixa.

Un bon aïllament de l’envolvent i la instal·lació d’una caldera de biomassa per a ACS i calefacció, afavoreixen un baix consum energètic de l’edifici.

CAN CUETA