CASA F2

ANDORRA
2023

arquitectes Mar Puig de la Bellacasa 

client privat

data proyecte – 2023

superficie 200m²

col·laboradors Mariona Sala, Raul Rullan, Lucia Pardos, Maria Tormo

Assessors Josep Nel·lo

Constructor Fustes Sebastia

Imatge Raul Rullan

Ens han contactat per fer el projecte d’una vivenda exclusiva amb estructura de fusta en un entorn incomparable a les muntanyes d’ Andorra. L’objectiu del promotor és construir una  sèrie d’habitatges industrialitzats, eficients energèticament amb l’ús de materials saludables.

La proposta són dos volums purs que es recolzen sobre una plataforma , un sòcol que els eleva de la topografia de l’entorn que te un fort pendent. Els dos volums es separen per un espai de transició que és l’entrada de l’exterior.  En ells s’allotgen la zona de dia i la de nit, amb una coberta contraposada una de l’altre i  que obre la visual de l’espai cap a les magnífiques vistes de l’ entorn. La zona de dia conté una espai diàfan de doble alçada amb la cuina, menjador i estar amb un gran finestral que surt a una terrassa que domina les vistes a la sortida del sol. La zona de nit consisteix de dos espaiosos dormitoris amb grans obertures enfocades en  permetre la visual amb l’antic poble, i  de dos lavabos, un d’ells en suite en conjunt amb un ampli vestidor.

La construcció amb estructura i façanes de fusta, material amb una gran capacitat aïllant, conforma una capsa amb una envoltant totalment aïllada sense ponts tèrmics, aconseguint uns estàndards molt elevats de confort interior per l’absència d’humitat en la construcció.

L’estructura de murs i forjats de fusta contra-laminada queda recoberta exteriorment per un gruix important d’aïllament. Aquest fet i el dimensionat de l’estructura a foc ens permet deixar l’estructura vista a l’interior amb el confort i la bellesa que això  comporta. A l’exterior, les façanes ventilades són de fusta amb diferents acabats amb un especejament vertical,  i les cobertes també ventilades s’acaben amb pissarra de la zona.

Els mecanismes passius propis de l’elecció de materials naturals,  l’ orientació solar, l’envolvent aïllada i continua, i la ventilació natural creuada es combinen amb els sistemes actius de producció d’energia renovable,  consistent en una aero-tèrmia i una ventilació mecànica controlada de doble flux, donant com a resultat un espai de gran qualitat de l’aire interior i una petjada de CO2 quasi be nul·la.

CASA F2