CASA MA

Menorca
2021

arquitectes Mar Puig de la Bellacasa 

client privat

data projecte – 2021 | obra- 2022

superfície 128m²

col·laboradors Borja de Arquer, Gala Garcia, Mariona Sala

estructura Josep Nel·lo 

Assessors  rgr consultoria energética

Imatge Borja de Arquer, Gala Garcia

A una cala del Nord de l’illa de Menorca, amb vistes al mar i arrecerada de la tramuntana per uns pins, hem projectat una casa amb criteris d’eficiència i de baix impacte ambiental.

Un joc de volums blancs separats per espais intersticials dona lloc a una volumetria amb llums i ombres que emfatitza l’ arquitectura del buit i ple. Una estètica mediterrània i natural.

En la façana d’entrada trobem una seqüencia de volums amb transparències i desplaçaments en sentit Est Oest. Un volum alt de planta baixa i pis et porta a l’entrada. Un volum central de planta baixa amb un sostre seqüencial de bigues vistes i certa alçada conté l’ espai diàfan d’estar a la casa i s’obre a un porxo orientat cap al mar però protegit del vent. A continuació un altre interstici et condueix al darrer volum de planta baixa aixecat 30 cm per adaptar-se al terreny. Conté un estudi i l’habitació principal orientada a sud i amb sortida a la piscina.

Una estructura de fusta composada per murs i forjats d’entramat lleuger de fusta  i taulers osb amb aïllament en l’interior combinat amb l’aïllament de Sate exterior continu, conformen una envolvent molt aïllada i sense ponts tèrmics.

Interiorment les parets queden revestides de plaques de fibra-guix i els sostres deixen el tauler de l’entramat, un tri-capa d’avet vist a les habitacions i a l’espai diàfan unes bigues d’avet amb sostre i perímetre també d’avet donen calidesa i confortabilitat als espais.

Les proteccions solars exteriors que eviten ponts tèrmics, combinats amb la bona orientació i els sistemes actius de producció d’energia renovable consistent en una aero-tèrmia ajudada per panells fotovoltaics confereixen aquesta casa d’una qualitat , un confort molt elevats i eviten en gran mesura l’emissió de gasos a l’atmosfera.

Per aconseguir un major confort i evitar possibles condensacions la casa disposarà de ventilació mecànica controlada amb passos completament aïllats per evitar pèrdues i respectuosos amb l’estètica dels sostres vists de fusta.

Els murs de pedra en sec i paviments de pedra viva, les façanes de Sate amb acabat mineral encalades en blanc, els porticons exteriors i fusteries de fusta formen un conjunt natural i adaptat a l’entorn i que segueix els conceptes del cradle2cradle i l’economia circular.

CASA MA