casa sg

Montseny
2019

arquitecte Mar Puig de la Bellacasa | Manel Casellas

localització Montseny

client privat

data projecte – 2017 | obra- 2018/2019

superfície 160m²

col·laboradors Garazi Robredo (arquitecte), Ares Feliu (estudiant d’arquitectura), Pau Garrofé (arquitecte)

arquitecte tècnic Lluís Segarra

constructor ARQUIMA

fotografia 4photos.cat

Es tracta d’una vivenda unifamiliar aïllada totalment integrada en l’entorn, en una zona de bosc situada al Montseny.

Un volum articulat s’adapta a la topografia amb l’ajuda d’un talús natural vegetalitzat i s’orienta a Sud aprofitant màximes hores de sol i vistes.

La cuina menjador i sala d’estar formen un únic espai a Sudest amb una terrassa porxada davant. Les habitacions queden a sobre amb grans balconeres i protegides del sol excessiu amb una visera.

L’entrada pel mig, articula els dos volums i allotja l’escala amb un doble espai amb molta llum.

El volum petit queda a la banda Sudoest i inclou l’ habitació de convidats i una petita zona de serveis que accedeix per darrera a la façana Nord.

L’ exterior busca la integració en l’entorn. Les façanes són ventilades, acabades amb un estriat horitzontal de fusta i unes peces grises de ciment amb fibres, en les zones que han de tenir més protecció. Les fusteries exteriors i els porticons exteriors per filtrar la llum són també de fusta.

Es tracta d’una vivenda projectada amb objectiu consum energètic nul, una casa industrialitzada amb estructura d’entramat lleuger de fusta. Amb qualificació energètica A.

casa sg