CASA NS

Vallès
2019

arquitectes Manel Casellas | Mar Puig de la Bellacasa | CAVAA arquitectes

client privat

data projecte – 2018 | obra- 2018/2019

superfície 198m²

col·laboradors Garazi Robredo (arquitecte),  Pau Garrofé (arquitecte)

estructura Eduard Simó

arquitecte tècnic Robert Benedé

constructor Buildit | NIX Profusta

fotografia Adrià Goula

En un  habitatge existent dels anys 70, la propietat necessita ampliar la superfície amb un nou programa amb 3 dormitoris, sales d’estar i estudi, i dos banys. La casa existent es desnvolupa en planta baixa, que allotja tot el programa, una planta semisoterrada que és l’aparcament  i un porxo donant al jardí al sud, i unes golfes que solament són habitables en una petita part destinada a estudi. Aquestes golfes tenen una estructura de murs ceràmics portants on es recolzen unes biguetes de formigó, que suporten la coberta a 4 aigües, acabada amb pissarra.

El projecte consisteix en la substitució d’aquestes golfes per una planta habitable, respectant l’alçada máxima existent. Es substitueix la coberta existent, de pissarra, a 4 aigües amb una zona més elevada destinada a estudi, per una nova construcció lleugera, amb estructura d’entramat lleuger de fusta, que suporta una coberta que, tot i seguir les directrius de la geometria de l’anterior, va generant espais habitables mitjançant diferents pendents. Aquest nou cos s’obre al sud, on té més alçada i apareixen unes terrasses per gaudir de les vistes i l’assolellament.

L’envolvent de l’ampliació es resol amb un sol material, el zinc, que cobreix tots els plans del nou cos, tant façanes com cobertes, donant una continuïtat a tot el conjunt, contrastant-lo amb les plantes inferiors, on no s’intervé, i recordant la pissarra a nivell cromàtic, que és el material de la coberta existent abans de l’ampliació.

Una sèrie de murs de càrrega perpendiculars a les façanes ordenen el programa, situant als extrems de la planta els dormitoris, i a les crujies centrals les zones d’estar, estudi i l’accés des de la planta inferior.

S’opta per una construcció lleugera per no afectar excessivament l’edifiic existent. En realitat, la substitució de les golfes existents, amb murs de càrrega ceràmics i sostre de biguetes de formigó i pissarra, per la nova construcció de fusta, treu pes a l’edifici.

La construcció amb un sistema de panells d’entramat lleuger fabricats a taller ha facilitat molt l’execució de les obres, que s’han dut a terme amb la propietat vivint a la planta inferior, reduïnt el termini d’execució. Tota la construcción s’ha realitzat en sec, essent aquesta ampliació un edifici desmuntable, on es podrán reutilitzar tots els materials existents.

A nivell energètic, s’han utilitzat estratègies passives per a reduir la demanda energètica, amb una envolvent molt aïllada i orientant a sud la gran majoria de peces del programa. La instal·lació de plaques fotovoltàiques a coberta subministra tota l’electricitat necessària a l’ampliació de l’habitatge.

CASA NS