Casa Vidular

vidular, voto (cantabria)
2014

arquitecte Mar Puig de la Bellacasa | Manel Casellas

localització Vidular, Voto (Cantabria)

client privat

dates projecte – 2013 | obra- 2013/2014

superfície 300m²

col.laboradors Ricard Martinez (estructura), Nuria Roig (amidaments)

constructor Jesus Cruz | EGOIN

El projecte consisteix en la rehabilitació com a casa de vacances d’una antiga cabana, de la qual actualment només en queden els murs de pedra de les façanes, alguns d’ells mig enderrocats. Es pretén fer tota l’obra en sec, amb una estructura lleugera de panells de fusta contralaminada. D’aquesta manera, un sòl material, la fusta dels panells, serà l’acabat de sostres i paviments. La pedra i la fusta són els dos materials que defineixen el projecte. La reutilització de la pedra dels murs existents i l’ús de fusta contralaminada conformen una construcció sostenible. A nivell energètic, un acumulador amb bomba de calor recolzat per plaques solars disminueix el consum de l’edifici.

Casa Vidular