Concili de Trento

2015

arquitectes Mar Puig de la Bellacasa | Manel Casellas

client Bimsa

dates concurs aavantprojecte – 2015

superficie 3466m²

col·laboradors Josep Carrera, arquitecte

Es planteja omplir un solar buit en la trama urbana de l’Eixample amb una volumetria compacte, que allotja tres programes amb una gran exigència de simplicitat i accessos independents des del carrer. Es conforma un edifici on quadren tres peces molt diferents entre elles. Un pati longitudinal forada la volumetria de dalt a baix, organitza els espais i aconsegueix llum i ventilacions creuades als diferents programes. Els sistemes estructural i constructiu proposats, industrialitzats i de construcció en sec, afavoreixen la reducció d’emissions de CO2 i la generació de residus. Es pretén reduir l’empremta ecològica durant la fase constructiva i la demanda energètica de l’edifici durant la seva vida útil.

Concili de Trento