EDIFICI OI

Barcelona
2022

arquitectes Mar Puig de la Bellacasa 

client privado

data proyecto – 2022

superficie 1190m²

col·laboradors Gala Garcia, Mariona Sala, Raul Rullan

Assessors Roser Vives, paisatge

Imatge Nexe Visual, Gala Garcia

En una zona residencial de Barcelona, hem realitzat la proposta de rehabilitació d’un edifici racionalista.

Amb mesures que limiten la demanda energètica aconseguim un edifici d’oficines conscient amb el medi ambient, que incorpora criteris de regeneració de l’espai urbà i promoció de la sostenibilitat amb energies renovables.

Una envolvent aïllada contínua amb sistema SATE amb acabat mineral, ens proporciona un abric que limita la demanda energètica i evita les condensacions.

L’ús de materials com la fusta o la calç, ens permeten aconseguir espais saludables i de baix impacte ambiental.

Incorporem al projecte la proposta d’espais vegetalitzats, que funcionen com un pulmó de la ciutat, en benefici de l’usuari i l’entorn.

En tractar-se d’un edifici d’oficines amb una despesa de consum energètic elevat,  optem per la generació d’energia renovable per a ajudar a abaratir costos i evitar les emissions de CO₂ a l’atmosfera.

El sistema estructural, format per murs de càrrega en sentit longitudinal, travats tant pels forjats com pels murs transversals del nucli de comunicació i pels que tanquen les quatre cantonades, ha servit per a integrar i ordenar els diversos usos de les noves oficines.

 

 

 

 

EDIFICI OI