Escola El Roser

El Poal
2022

arquitectes Mar Puig de la Bellacasa & Xavier Gallego

assesors estructurals Josep Nel.lo & Velima System

col·laboradors Mariona Sala, Gala Garcia, Armand Pons, Aleix Llorens, Sònia Gonzalez, Sergi Pinyol

Edifici industrialitzat de fusta on, a través de la modulació, la prefabricació i l’ elecció dels materials s’afavoreix l’ economia circular i es tanca el cicle de vida del material en benefici del medi ambient i de les persones. Una estructura de plànols verticals i horitzontals de fusta contralaminada conformen uns espais interior sobris i funcionals amb baix requeriment de manteniment, aconseguint un gran confort tèrmic interior, així com un bon comportament energètic gràcies a mecanismes passius i actius.

Escola El Roser