La Canaleta

Vila-seca
2014

arquitecte Mar Puig de la Bellacasa | Manel Casellas

localització Vila-Seca, Tarragona

client Ajuntament de Vila-Seca/Infraestructures.cat

dates projecte 2011-2012 | obra 2013-2014

superfície 3480m2

col·laboradors  Miguel Ángel Alcalde, Anna Pérez, Maria Puche i Josep Carrera, arquitectes

estructura Daniel Vidal i Miguel Nevado (projecte) Manuel Arguijo (direcció obra)

enginyeria JSS enginyers

acústica Ivana Rossell

amidaments i pressupost Núria Roig

arquitecte tècnic Rossell Giner i associats

constructor Deco

En un entorn planejat i desert en el moment de l’encàrrec es planteja una escola davant una plaça. Hi enfrontem una barra perforada pels accessos (escolar setmanal i usos públics de cap de setmana) que conté l’administració, menjador, cuina i sala poliesportiva. Dues barres perpendiculars d’una i dues plantes tenen els aularis d’infantil i primària respectivament. El sistema constructiu de murs i forjats de fusta contra-laminada redueixen l’emissió de CO2 i la petjada ecològica de l’edifici.

La Canaleta