Apartament Muntaner

Eixample, Barcelona
2015

arquitectes Manel Casellas | Mar Puig de la Bellacasa 

localització Eixample, Barcelona

client privat

dates 2014-2015

superfície 130m²

col.laboradors Josep Carrera, arquitecte

constructora H2O

Apartament Muntaner